Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Algemene voorwaarden Cursussen en workshops van Flirt

 

Aanmelding 

 1. Aanmelding voor een cursus of workshop geschiedt door aanmeldingsformulier op de website.
 2. De cursussen en workshops zijn alleen voor boven de 18 jaar tenzij anders is vermeld bij de desbetreffende cursus/workshop.
 3. Het indienen van een aanmeldingsformulier is geen garantie op plaatsing, dit in verband met de beperkte plaatsen.
 4. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van ontvangst.
 5. De aanmelding voor een Activiteit geldt voor de duur van de betreffende Activiteit.
 6. De duur van de Activiteit staat vermeldt op de website bij de desbetreffende workshop/cursus.
 7. De overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk bericht van plaatsing voor de Activiteit.

Plaatsing

 1. Je ontvangt uiterlijk één week na de aanmelding een schriftelijk (e-mail) bericht van je deelname. 
 2. Indien er niet geplaatst kan worden, ontvang je schriftelijk bericht alsmede een voorstel voor een alternatieve datum.
 3. Plaatsing aan het begin van de Activiteit verbindt de Wederpartij voor de looptijd van de Activiteit, bij het voortijdig stoppen met de cursus is er geen restitutie mogelijk.  
 4. Plaatsing gedurende een Activiteit verbindt de Wederpartij naar rato van het aantal te volgen lessen in die Activiteit.
 5. De plaatsing voor een Activiteit is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Afmelding

 1. Afmelding van een workshop of cursus dient te geschiedde minimaal 2 weken voor aanvang zodat er nog tijd is de plek op te vullen. 

Lestijden en uitval 

 1. Een les kan uitvallen omdat Flirt verhinderd is. Dit zal tijdig doorgegeven worden en de les wordt aan het einde van de cursus ingehaald.
 2. Indien er gedurende de looptijd van de cursus meer dan 4 lessen uitvallen die niet later ingehaald kunnen worden dan ontstaat er recht op restitutie. 
 3. Bij een cursus van minder dan 30 lessen, zal iedere uitgevallen les op een ander tijdstip worden ingehaald.

Gemiste lessen en te laat komen

 1. Er mogen 2 lessen binnen deze 10 lessen ingehaald worden op andere dag in overleg.
 2. Gemiste lessen mogen niet ingehaald worden in een nieuwe cursus, tenzij bij onvoorziene omstandigheden.
 3. Geen geld teruggave van gemiste lessen (eigen verantwoordelijkheid)
 4. Te laat komen is op eigen verantwoordelijkheid, men kan de gemiste tijd niet op een later tijdstip inhalen. 
 5. Wanneer men te laat komt op de workshop dan kan de gemiste tijd niet ingehaald worden aan het einde van de les. Wees op tijd want anders krijg je je sieraad wellicht niet af. 

Tarieven

 1. De tarieven van de Activiteiten, zoals lesgelden, staan vermeldt op de website en in de brochure van CKC of staan vermeldt op de opdrachtbevestiging. Onverhoopte fouten in tarieven worden voorbehouden.
 2. Materialen zoals het gebruikte zilver, koper, messing of titanium dienen in de les betaald te worden, je kan vooraf vragen wat de materiaalkosten zijn voor een project wat je wilt maken. Een gemiddelde zilveren ring kost aan materiaalkosten zo'n 10-15 euro.
 3. Bij de workshop zit het materiaal tot 10 gram bij de prijs inbegrepen, meer gebruik dan deze 10 gram wordt extra bijbetaald. Stenen worden ook apart afgerekend vanwege de grote variaties in prijs.

Betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, dient betaling van de factuur voor de aanvang van de cursus of workshop voldaan te zijn. 
 2. Bij cursussen van 10 of 30 lessen, kan er in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn moet zijn volbracht voor de start van de cursus en de tweede voor het einde van de cursustermijn. 
 3. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting, wordt er een bedrag van € 20,-- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn de wettelijke rente en alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250.
 5. Indien na aanmaning betaling uitblijft, wordt de Wederpartij de toegang tot de cursus of workshop ontzegd.

 Aansprakelijkheid

 1. Tijdens de les wordt gewerkt met machines, toxische stoffen en met open vuur, houdt hiermee rekening met kleding en gedrag. 
 2. Deelname aan de cursus geschiedt op eigen risico. Flirt is niet aansprakelijk voor (letsel)schade die wordt geleden door de deelname aan of bezoek van een cursus.
 3. Flirt is ook niet verantwoordelijk voor beschadigde kleding en of andere persoonlijke eigendommen die in de les gedragen worden.